sygn. 13210

Zdjęcie wykonane we wrześniu lub paździreniku 1944 r. w Warszawie, po pierwszym brytyjskim zrzucie spadochronowym

[powrót]